ADDING VALUE

BODY LANGUAGE

Analyst / Coach

7 % van onze communicatie bestaat uit woorden.  We kunnen maar beter de andere 93% goed beheersen

We kunnen ons niet meer tevreden stellen met WAT we zeggen .  Om positieve en langdurige  impact te hebben moeten we in zetten op de 93% van onze communicatie, namelijk HOE we de zaken zeggen via  lichaamstaal en juist stemgebruik

 

Voor wie?  Iedereen die impactvol wil kunnen communiceren en tijd willen winnen door miscommunicatie te vermijden en valse beloftes voor te zijn. 

Voorbeelden: 

- Verkopers 

-leidinggevenden 

- onderhandelaars

- verbindend communiceren met je schoonouders of je kinderen,

- interviewers & journalisten

- public speakers

- professionele trainers 

- leerkrachten 

- romantische dates,

- sollicitanten, recruiters 

 

POPULAIRE OPLEIDINGEN


Elke collega heeft zijn eigen communicatie stijl; introvert, extravert, denkers, voelers, nauwkeurig of creatief.  

De kunst is om je communicatie aan te passen aan elkaars voorkeuren zonder jezelf hierin te verbranden. 

 

Insight discovery is een zeer waardevol tool voor zowel teamcoachings als leiderschapstrajecten. 

 

Voor wie:

- Teams

- Leidinggevenden

- Sales

- Persoonlijke ontwikkelingstrajecten

 

INSIGHT DISCOVERY 

Certified practitioner 


TEAMCOACHING

 

Een team is meer dan de som van zijn leden .... op voorwaarde er een duidelijk gemeenschappelijk doel  en vertrouwen is.   

 

In teamcoaching gaan we op een veilige maar uitdagende manier op zoek naar

- de sterktes en valkuilen van ons team

- Opbouwen van vertrouwen

- leren omgaan met conflicten

- Open communicatie stimuleren

- Concrete actiepunten

- Rollen en verantwoordelijkheden opnemen (niet gelinkt aan titels)

- Teamcohesie versterken


FACILITATOR

Een facilitator begeleidt en vergemakkelijkt groepsprocessen om effectieve vergaderingen of workshops te waarborgen.  Het doel is om een positieve en veilige sfeer te  creëren zodat open communicatie ontstaat en ervoor dat de gestelde doelen worden bereikt.  Facilitators interveniëren niet inhoudelijk maar richten zich op het vlot laten verlopen van de interactie tussen de deelnemers.

 

In het kort: 

  1. Neemt een neutrale rol op
  2. Begeleiding van discussies: focus behouden en doelen bereiken
  3. Conflictenbeheer: Identificeert en benaderd conflicten binnen team
  4. Feedbasksessies:  biedt structuur voor geven en ontvangen van constructieve feedback binnen een team

Iets voor jouw bedrijf?  Stel je de volgende vragen

  • Zijn er complexe problemen of uitdagingen binnen een bedrijf / team?
  • Zijn er conflicten of spanningen tussen teams of afdelingen? 
  • Nood aan verbetering in communicatie en samenwerking?
  • Zijn er grote veranderingen op komst zoals hersturcureringen, fusies of overnames?
  • Nood aan brainstromsessie 
  • Behoefte aan stimuleren van creatitiveit en innovatie binnen het bedrijf?

 

 

ALLE OPLEIDINGEN KUNNEN IN 3 TALEN GEGEVEN WORDEN NL/FR/ENG